>> Historiek
   
 
 
 

Geschiedenis

In Vosselaar is de gilde van Sint-Sebastiaan met zekerheid de oudste vereniging. De oudste vermelding vinden we terug in het rekeningboek van 1528 van de kerk te Vosselaar.
Dit wil niet zeggen dat de gilde toen werd opgericht. Waarschijnlijk bestond ze toen reeds geruime tijd, daar de plattelandsgilden, onder de vorm zoals we ze nu nog kennen, in de 15de en 16de eeuw ontstonden. In het rekeningboek staat geschreven: “Noch soo hebben gheleendt tot Sinte Sebastiaensbroeck V Reg, noch Aert Baeten gheleendt tot den Wimpel XV stuivers.”

Hieruit kunnen we afleiden dat de gilde aan Aert Baeten , die toen mogelijk hoofdman was, 5 Rijnlandse gulden van de kerk heeft geleend om zich een breuk aan te schaffen en 15 stuivers om een vaandel aan te kopen of eventueel te laten herstellen.

De Vosselaarse Sint-Sebastiaansgilde heeft de godsdienstoorlogen, gevolgd door de emigraties, de pestepidemies, de Franse Revolutie en de wereldoorlogen I en II ononderbroken doorstaan. In 2003 zou onze gilde reeds haar 475-jarig bestaan vieren, maar door omstandigheden diende de viering verschoven te worden naar het gildenfeest van 2004 dat in Vosselaar plaatsvond.

De Vosselaarse Sint-Sebastiaansgilde is nog steeds springlevend en zal de tradities ongeschonden verderzetten. Toch evolueert de gilde. Zo zijn er de laatste tijd aanpassingen gedaan aan de huidige tijd, moderniseringen als het ware. Zo kregen de gildezusters enkele jaren geleden stemrecht in de algemene vergadering en ze hebben  nu ook een vertegenwoordigster in de raad. De vrouwen zijn nu volwaardig lid gezien hun inzet en inbreng bij talrijke projecten en initiatieven.

 

 

Patroonheilige

De kruisvaarders brachten nieuwe, hier nog onbekende, dappere en militaire heiligen mee, zoals St-Sebastiaan en Sint-Barbara, patrones van een aantal gevaarlijke beroepen.
De patroonheilige Sint-Sebastiaan, de beschermheilige en kenmerkende heilige van de handbooggilden, is tevens een populaire volksheilige.
Sommige gilden, zoals die van Vosselaar hebben vanaf het begin 2 (verwante) heiligen. Zo is ook de heilige Barbara onze tweede patrones.
Sint-Sebastiaan was reeds een schuttersheilige nog vóór de pestepidemieën uitbraken. Hij komt als een cultusslachtoffer over. Hij herinnert aan het bloedoffer van de koningsvogel uit de oeroude rituelen van het vogelschieten. De eerste kruisvaarders stelden zich onder bescherming van Sint-Sebastiaan, en zijn wapen werd het Jeruzalemkruis, waarmee hij dikwijls is afgebeeld.

Zijn feestdag valt op 20 januari en de gilde van Vosselaar viert hem op maandag en dinsdag daaropvolgend met het grote teerfeest.

 

 

 


Hoofdmannen

Uit de registers van de gilde kunnen we vanaf 1763 een bijna volledig overzicht vinden van de hoofdmannen van de gilde. De jaartallen opgegeven in deze lijst zijn terug te vinden in deze registers.

JAAR/DATUM TOT NAAM opgegeven in de REGISTERS BRON/FOTO
1528   Aert BATEN. (waarschijnlijk) Rekeningboek v/d kerk
1683   M. H. J. V. Laer Schouteth van Beerse - Vosselaer Koningsschild
1763 1773 Peeter Wouters  
8-3-1773 1776 Cornelis Proost   frans sone  
1776 1784 Adriaen Clasen  
1785   Cornelis Buyens  
1786 1789 Peeter HuYbrechts  
1789 1826 Carolus Druyts  
20-01-1827 1832 ? Verellen  
1834 1845 Peeter Wouters  
1846 1850 F. Verellen  
1851 1857 Cornelis Proost  
1858 04-06-1878 Jacobus Sterkens  
1878 1883 Jan Jacobs  
04-01-1884 1893 Petrus Claessen  
05-02-1893 + 30-06-1911 Jacobus Jacobs  
1912 + 04-08-1914 Adriaan Hermans  
1919 1919 Gust Jacobin  
1919 + 13-02-1932 Jos Van de Cruys  
1932 + 09-06-1952 Louis Verheyen ( Lodeke Pak )
30-10-1952 + 24-08-1974 Jan Verheyen
24-08-1974 + 23-07-1987 Jos Embrechts ( den Beps )
19-08-1987 2003 Leo Cuypers
2003 9-12-2019 Ludo Wouters
9-12-2019 2019 Johan Mostmans

 

top

Koningen & Keizers

Naam Jaartal Vermelding in registers Schild foto
Cornelis BROECX - Keizer + 27- 04- 1678 opgegeven op oude grafsteen in kerk    
M. H. J. V. Laer - Hooftman 1683    
Peeter De Roover 1717    
Jan Woestenborgh 1723    
Peeter Van Laer 1738    
Jaen Baettiest Driesen 1753    
Peeter Neefs      
Peeter Embrechts 1762 1763-1764-1765    
Peeter Proost 08/1765 1766-1767-1768-1769-1770  
Joan. Geera. Jespers, Brouwer 22/08/1769
1772-1773-1774-1775-1776  
Peeter Embrechts 1776 1777    
Cornelis Renders 1778 1779-1780-1781-1782    
Joannes Mertens 1782 1783-1784-1785  
Peeter  Huijbrechts - Hooftman 1785 1786-1788    
Frans Embrechts 1788 1789-1790-1791    
Peeter Driesen 31/08/1791 1792-93-94-95-96-97-89-99-1800-1803  
Carolus Druyts - Hooftman 09/06/1803 1804-1805-1806    
Joannes Renders 1806 1807-1808-1809-1810    
Adriaen Lauwers 1810 1811-1812-1813-  -1816    
J. B. Borgmans 1816 1817-1818-1819    
Peer Daneels 1819 1820-1821-1822    
Horemans 1822      
  1826      
P. Wils 1829? 1834    
J. Verstraelen 1835 1836-1837    
Josef Van Hoogten 1837 1838-1839-1840    
J. Van Nyen 18/06/1840 1841-1842    
J. Mol 1842 1843-1844-1845    
J. B. Jacobs 1845 1846-1847-1848    
Peeter Proost 1848 1849-1850-1851    
Peeter Proost 1851 1852-1853-1854    
Jan Jacobs 1854 1856-1857    
Carel Oris 1857 1859-1860    
P. Jacobs 1860 1861-1862-1863    
J. Proost 1863 1866    
Peer Van Ael 1866      
Jan Jacobs 1869 1872    
Joannes Boekx 1872 1873-    -1875    
C. Dierckx 1876 1878    
Cornelius Thijs 1878 1879-1880-1881    
Jan Oris 1882      
C. Dierckx 1883      
J. Oris 1884 1885-1886    
L. Van Den Broeck 18/07/1886 1887-1888    
Jaan Marcelis 1889 1890    
Lowie. Van Steenbergen 1890 1891-1892    
Lowie Van Steenbergen 1892 1893-1894-1895    
Charel Eelen 1895 1896-1897-1898    
Jos Eelen 1898 1899-1900-1901    
Ludovicus Wouters 1901 1902-1903-1904-1905    
Jozef  Van der Eycken 1906   1908    
Jan Goos 1909 1910-1911-1912  
Jan Goos 1913 1914-1915---1919-1920  
Louis Van Steenbergen 1920 1921-1922-1923-1924    
Jan Babtist Lauwers 1924      
Karel Versmissen 1926 1927  
Jan Baptist Lauwers 1930 1932-1933    
Frans Wouters 1933 1934-1935    
Karel De Visser 1936 1937-1938    
Karel Embrechts 1938 1939-     -     -     -1946-1947  
Emiel Van Dyck 08/07/1947 1948-1949-1950-1951
Karel Embrechts 17/07/1951 1952-1953-1954
Jan Embrechts 18/07/1954 1955-1956-1957
Jan Embrechts 23/06/1957 1958-1959-1960  
Jan Embrechts  02/06/1961 OPPERKONING HGK op LANDJUWEEL te BRECHT    
Jan Embrechts   KEIZER 09/09/1961    
Jos Lathouders 15/08/1962 1963-1964-1965
Louis Wouters 08/05/1965 1966-1967-1968
Jozef Embrechts 15/06/1968 1969-1970-1971
Edmond Wouters 12/06/1971 1972-1973-1974
Jozef Embrechts 15/06/1974 1975
Jan Kooreman 24/05/1975 1976-1977-1978
Paul Lathouders 03/06/1978 1979-1980-1981
Robert Wouters 20/06/1981 1982-1983-1984
André Martens 23/06/1984 1985
Frans Wouters 13/04/1985 1986-1987-1988
Frans Lathouders 11/06/1988 1989-1990-1991
Robert Wouters 01/06/1991 1992-1993-1994
Frans Lathouders 04/06/1994 1995-1996-1997
Robert Wouters 31/05/1997 1998-1999-2000  
Robert Wouters 2000 2001-2002-2003  
Marcel Lavrijssen 21/06/2003 2004-2005-2006
Johan Van Hemeldonck 2006 2006-2007-2008
Johan Wouters 13/06/2009 2009-2010-2011
Gustaaf Raeves 9/06/2012 2012-2013-2014
Gustaaf Raeves 06/06/2015 2015-2016-2017  
Frans Guns 02/06/2018 2018   Frans_Guns

 

OPMERKING
In de oude registers zijn, naargelang de schrijver, de naam en voornaam van de koningen meermaals op een verschillende wijze geschreven top

 

 

Bekende gildebroeders

ADRIAEN GHYS                                    + 08-10-1676

gildebroeder en ouderman

Boshuer (bosbeheerder) van Amalia van Solm, kasteelvrouwe van Turnhout. Op zijn grafzerk naast de ingang van de kerk, staat haast onleesbaar volgende tekst:
"Hier leit begraven den eersamen Adriaen Ghys boshuer die den eersten mastboom ghesaeyt heeft in het Grootenhoutbosch. Sterft den 8 october 1676".
Hij heeft de dennen in de Kempen binnengebracht, die later in onze streken de donkergroene bossen zullen vormen.

Bron website gemeente Vosselaar
De nieuwe Gildevaan J. Wouters 26-05-1991 

EMIEL VAN HEMELDONCK

ledenlijst vanaf 1939 - 1987
schrijver en kapitein in de gilde

De meest bekende Kempische schrijver woonde vanaf 1932 tot aan zijn dood in 1987 ten huize “Berk en Brem” te Vosselaar. Daar schreef hij jeugdverhalen en heimatromans, zoals: “Dorp in de hei”, “Konijnenberg”, “Berk en brem”, “Maria mijn kind”; alsook historische romans als: “De Cleyne Keyser” en “Soet Antwerpen, adieu”.
Alles samen meer dan veertig boeken. Hij was een gewaardeerde spreker op culturele avonden. De straat waarin hij woonde draagt nu zijn naam. Daar ligt in de voortuin van zijn huis het monument ter zijner gedachtenis.

Bron website gemeente Vosselaar


 

 

REMI LENS

ledenlijst 1939

Geboren in Arendonk, werd Remi Lens, na zijn priesterwijding, eerst leraar in Hoogstraten, en dan van 1938 tot 1959 onderpastoor te Vosselaar. Hier werd bij bekend door zijn “Kerstspel”. Maar hij was een veelzijdig kunstenaar.
Hij tekende, schilderde, boetseerde, filmde en was ontwerper van stoeten (meer dan 65), vlaggen en monumenten. Enkele van zijn werken kan men in Vosselaar nog bewonderen, zoals de zes pareltjes van fresco’s in de kapel van het Mariapark, en zijn aangrijpende “Kruisweg” in de voormalige St.-Jozefkerk.

Bron website gemeente Vosselaar

Hieronder enkele werken van Remi Lens

Jan Max


 

ALFONS DE VOS

ledenlijst vanaf 1939 - 1968

Bestendig afgevaardigde van de provincie Antwerpen. Hij was niet alleen deken in de Vosselaarse gilde maar ook medeoprichter van de Hoge Gilderaad der Kempen in 1952 waar hij achtereenvolgens de functie van opperdeken en van 1964 tot 1968 deze van opperhoofdman vervulde. Op zijn initiatief werd het allereerste gildefeest van de Hoge Gildenraad in 1953 te Vosselaar ingericht. Het dragen van de Kempische klederdracht door de gilden vanaf 1952 was één van zijn initiatieven.

 

Uit nieuwsbrief van 3 mei 2004 van Heemkundige kring ADRIAEN GHYS door Johan Wouters.

top