Homepage
   
 
 
Woord van de hoofdman

Als hoofdman van de Sint-Sebastiaansgilde heet ik u van harte welkom op de website van onze vereniging. Vosselaar, een dorp uit de Antwerpse Kempen dichtbij Turnhout, ligt aan de voet van de Konijnenberg.
Ik maak als Hoofdman van de gelegenheid gebruik om alle bezoekers van deze website van harte welkom te heten. Ik wens hen veel leesgenot en hoop dat dit bezoek bijdraagt tot een verdere groei van onze aloude gilde en van ons geliefde Vosselaar.
Ik feliciteer nog in mijn persoonlijke naam en in naam van alle gildezusters en gildebroeders de initiatiefnemers voor het geleverde werk.

De Hoofdman

Ludo Wouters